Newyddion

Ffraeo Aelod Seneddol Aberconwy am danseilio'r NHS

Cynghorydd Llanrwst yn ffraeo Aelod Seneddol Aberconwy am danseilio'r gwasanaeth iechyd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid yn cyhoeddi cynllun uchelgeisiol i godi 6,000 o blant o dlodi

Daw Plaid Cymru a thlodi plant i ben meddai ymgeisydd Aberconwy, Cyng. Aaron Wynne.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gwirfoddolwyr yn cofrestru i gefnogi pobol bregus Conwy yn sgil Covid-19

Cannoedd o bobol yn cofrestru fel gwirfoddolwyr yng Nghonwy.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Nifer o achosion Covid-19 yng Ngogledd Cymru yn 'bryderus iawn'

Mae Cynghorydd yng Ngogledd Cymru wedi rhybuddio i bobol ddilyn y rheolau clo yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cynghorydd a bós Heddlu yn atgoffa ymwelwyr bod Conwy ar gau

Mae Cynghorydd Conwy a'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd wedi cyhoeddi datganiad ar y cyd i atgoffa ymwelwyr i beidio ymweld â Chonwy yn ystod y cyfnod clo.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Annog Llywodraeth Cymru i brofi covid-19 mewn cartrefi gofal gwledig

Gallai'r agwedd ar hap at brofi am Covid-19 mewn cartrefi gofal gwledig greu anghysondebau meddai Cynghorydd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu