Newyddion

Cynghorydd Llanrwst am weld ymateb prydlon i gynlluniau atal llifogydd

Mae yna bryderon yn Llanrwst bod haint coronafeirws wedi arafu'r trafodaethau ar effaith y llifogydd a ddifrododd rhannau o'r dre yn Chwefror.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Clybiau chwaraeon cymunedol angen cefnogaeth ar frys medd Cynghorydd

Mae clybiau angen cefnogaeth ar frys er mwyn goroesi wedi'r pandemig.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cynghorydd a busnesau yn galw am barcio di-dâl yng Nghonwy

Mae Cynghorydd sir Conwy, Aaron Wynne yn galw am barcio di-dâl yng Nghonwy i gefnogi busnesau drwy'r cyfyngiadau lleol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Galwadau i wahardd AirBnB o ogledd Cymru

Mae AirBnB yn fygythiad i economi'r gogledd a dylwn ei wahardd o'r ardal, meddai Cynghorydd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

'Dim codiad cyflog' i gynghorwyr meddai aelod dros Llanrwst

Dydi Cynghorydd Llanrwst Aaron Wynne ddim yn hapus i weld codiad mewn cyflog i gynghorwyr sir Conwy.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cynghorydd Llanrwst am weld ymateb prydlon i gynlluniau atal llifogydd

Mae yna bryderon yn Llanrwst bod haint coronafeirws wedi arafu'r trafodaethau ar effaith y llifogydd a ddifrododd rhannau o'r dre yn Chwefror.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cynghorydd Llanrwst yn lansio ymgyrch #SiopanLleol

Cynghorydd Llanrwst yn annog pobol i aros yn lleol i siopa.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Elusennau angen cefnogaeth gan y Llywodraeth i sicrhau parhad ôl-covid

Cynghorydd Llanrwst yn galw ar Lywodraeth Cymru i gamu mewn a chefnogi elusennau Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ffraeo Aelod Seneddol Aberconwy am danseilio'r NHS

Cynghorydd Llanrwst yn ffraeo Aelod Seneddol Aberconwy am danseilio'r gwasanaeth iechyd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid yn cyhoeddi cynllun uchelgeisiol i godi 6,000 o blant o dlodi

Daw Plaid Cymru a thlodi plant i ben meddai ymgeisydd Aberconwy, Cyng. Aaron Wynne.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu