Newyddion

Galwadau i wahardd AirBnB o ogledd Cymru

Mae AirBnB yn fygythiad i economi'r gogledd a dylwn ei wahardd o'r ardal, meddai Cynghorydd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

'Dim codiad cyflog' i gynghorwyr meddai aelod dros Llanrwst

Dydi Cynghorydd Llanrwst Aaron Wynne ddim yn hapus i weld codiad mewn cyflog i gynghorwyr sir Conwy.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cynghorydd Llanrwst am weld ymateb prydlon i gynlluniau atal llifogydd

Mae yna bryderon yn Llanrwst bod haint coronafeirws wedi arafu'r trafodaethau ar effaith y llifogydd a ddifrododd rhannau o'r dre yn Chwefror.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cynghorydd Llanrwst yn lansio ymgyrch #SiopanLleol

Cynghorydd Llanrwst yn annog pobol i aros yn lleol i siopa.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Elusennau angen cefnogaeth gan y Llywodraeth i sicrhau parhad ôl-covid

Cynghorydd Llanrwst yn galw ar Lywodraeth Cymru i gamu mewn a chefnogi elusennau Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ffraeo Aelod Seneddol Aberconwy am danseilio'r NHS

Cynghorydd Llanrwst yn ffraeo Aelod Seneddol Aberconwy am danseilio'r gwasanaeth iechyd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid yn cyhoeddi cynllun uchelgeisiol i godi 6,000 o blant o dlodi

Daw Plaid Cymru a thlodi plant i ben meddai ymgeisydd Aberconwy, Cyng. Aaron Wynne.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gwirfoddolwyr yn cofrestru i gefnogi pobol bregus Conwy yn sgil Covid-19

Cannoedd o bobol yn cofrestru fel gwirfoddolwyr yng Nghonwy.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Nifer o achosion Covid-19 yng Ngogledd Cymru yn 'bryderus iawn'

Mae Cynghorydd yng Ngogledd Cymru wedi rhybuddio i bobol ddilyn y rheolau clo yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cynghorydd a bós Heddlu yn atgoffa ymwelwyr bod Conwy ar gau

Mae Cynghorydd Conwy a'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd wedi cyhoeddi datganiad ar y cyd i atgoffa ymwelwyr i beidio ymweld â Chonwy yn ystod y cyfnod clo.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu