Deiseb: Maes parcio Stryd Watling

Dwi'n galw ar Gyngor Conwy i ail-wynebu maes parcio Stryd Watling yn Llanrwst.

Dwi'n dadlau mai Stryd Watling yw'r maes parcio gwaethaf a mwyaf peryglus yn sir Conwy - ac mae dal rhaid talu i barcio yma!

Mae tyllau yn y ffordd yn y maes parcio hwn wedi bod yno am flynyddoedd. Mae'n hen bryd i Gonwy weithredu.

Arwyddwch a rhannwch y ddeiseb os gwelwch yn dda.

👉 Arwydda'r ddeiseb yma.

 

Diolch,

Aaron Wynne.

 

 

 

 

 

 

Ymuna â'r ymgyrch!

Mae Plaid Cymru ac Aaron Wynne o fewn 750 pleidlais i guro'r Ceidwadwyr ac ennill Aberconwy. Ymuna â'r ymgyrch isod: