Cofrestra fel gwirfoddolwr Covid-19

PARATOADAU CORONAVIRUS YN SIR CONWY

Gall y sefyllfa troi'n anodd os yw firws Covid-19 yn dwysáu.

Ni'n gwybod bod ein gwasanaethau iechyd lleol eisoes wedi'u hestyn. Rydym hefyd yn gwybod bod y firws yn gallu lledaenu'n gyflym.

Mae angen i ni sicrhau bod y bobl mwyaf bregus yn ein cymunedau yn iawn, yn enwedig pobl hŷn.

Mae angen i ni fod yn drefnus. Efallai na fydd modd dibynnu ar wasanaethau cyhoeddus - efallai na fydd ein gwasanaethau iechyd na gwasanaethau cymdeithasol yn gallu cadw llygad ar bawb.

Byddai’n anhygoel pe gallem gael o leiaf un person ar bob stryd yn Sir Conwy sy'n gallu casglu gwybodaeth am yr unigolion bregus,a chasglu eu rhifau ffôn er mwyn cadw mewn cysylltiad. Yn sâl neu beidio bydd nifer fawr o bobl hyn yn treulio mwy o amser adre. Gall rhai ohonom archebu nwyddau ar-lein, ond nid yw llawer o bobl hŷn ar-lein. Os na wnawn rywbeth, sut y bydd y bobl hyn yn cael bwyd a phethau sylfaenol eraill?

Os gallwch ddod o hyd i'r bobl bregus yna yn eich stryd, yn agllu cadw golwg cyson arnynt, ac os gallwch gael cyflenwadau hanfodol ar eu cyfer, yna cliciwch yma i gofrestru fel gwirfoddolwr cymunedol.

- Rhedir gan Gynghorydd Llanrwst Aaron Wynne a'i dîm


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Ymuna â'r ymgyrch!

Mae Plaid Cymru ac Aaron Wynne o fewn 750 pleidlais i guro'r Ceidwadwyr ac ennill Aberconwy. Ymuna â'r ymgyrch isod: